Každý, kto prilieta do Austrálie je podľa austrálskych zákonov povinný identifikovať sa a poskytnúť určité informácie prostredníctvom vyplnenia kartičky pasažiera – Incoming Passenger Card.

Karta je tzv. vstupným dokumentom, v ktorom svojím podpisom potvrdzuješ, že tvoj zdravotný stav, charakter a obsah v batožine, nijako neohrozí túto krajinu.

Ak ju odmietneš vyplniť, do Austrálie ťa nepustia.

Návod, ako vyplniť Incoming Passenger Card do Austrálie:

 1. Predná strana Incoming passenger card
 2. Zadná strana Incoming passenger card
1. Na prednej strane tejto kartičky musíš vyplniť:
Návod ako vyplniť Incoming Passenger card do Austrálie-predna strana

Vzor prednej strany Incoming passenger card v anglickom jazyku.

Na ľavej strane kartičky:

A – tvoje meno

B – tvoje priezvisko

C – číslo pasu

D – číslo letu (pozri na letenke)

E – adresa v Austrálii (buď u koho bývaš alebo adresa hotela)

F – máš v pláne ostať žiť v Austrálii nasledujúcich 12 mesiacov? – áno/nie

G – ak nie si austrálskym občanom:

Máš tuberkulózu? – áno/nie
Bol si trestne stíhaný? – áno/nie

Na pravej strane kartičky:

H – v nasledujúcich otázkach budeš deklarovať, čo do Austrálie nesieš (označíš áno/nie):

 1. Veci, ktoré môžu byť zakázané alebo podliehajú obmedzeniam, ako lieky, steroidy, nelegálna pornografia, zbrane alebo nelegálne drogy?
 2. Viac ako 2250ml alkoholických nápojov alebo 25 cigariet alebo 25g tabakových výrobkov?
 3. Veci získané v zahraničí alebo kúpené bez cla/bez dane v celkovej hodnote viac ako AUD900, vrátane darčekov?
 4. Tovar/vzorky na podnikanie/obchodnú činnosť?
 5. AUD10.000 alebo viac v austrálskej alebo inej mene v rovnakej hodnote?
 6. Upozornenie: ak sa colník alebo policajt spýta, musíte oznámiť všetky cestovné šeky, šeky, peňažné poukážky alebo iné držiteľom splatné nástroje v akejkoľvek čiastke.
 7. Mäso, hydina, ryby, morské plody, vajcia, mliečne výrobky, ovocie, zeleninu?
 8. Zrná, semienka, cibuľky, slamu, orechy, rastliny, časti rastlín, liečivé rastliny alebo bylinky, drevené predmety?
 9. Zvieratá, časti zvierat, výrobky zo zvierat vrátane vybavenia, jedlo pre domáce zvieratá, vajcia, biologické veci, preparáty, vtáky, ryby, hmyz, mušle, včelie výrobky?
 10. Zeminu, veci s nalepenou zeminou alebo používané v sladkovodných oblastiach, napr.: športové/rekreačné vybavenie, obuv?
 11. Bol si v kontakte s farmami, zvieratami na farmách, prírodnými rezerváciami alebo sladkovodnými tokmi/jazerami, atď. za posledných 30 dní?
 12. Bol si v Afrike, Južnej/Strednej Amerike alebo v Karibiku za posledných 6 dní?
Dole na kartičke:

I – tvoj podpis

J – dátum (v tvare deň/mesiac/rok)

2. Na zadnej strane tejto kartičky musíš vyplniť:
Návod ako vyplniť Incoming Passenger card do Austrálie-zadna strana

Vzor zadnej strany Incoming passenger card v anglickom jazyku.

K – tvoje kontaktné údaje v Austrálii

Telefón
E-mail alebo
Adresa, štát
L – v ktorej krajine si nastúpil na tento let do Austrálie

M – aké je tvoje povolanie (!!!POZOR – ak ideš na študentské víza, tak vyplníš STUDENT)

N – tvoja národnosť (presne ako máš napísané v pase)

O – dátum narodenia (v tvare deň/mesiac/rok)

P – kontakt v núdzi (rodina alebo kamarát – ak tu nepoznáš nikoho môžeš dať kontakt na tvoju agentúru)

Meno
E-mail
Telefón alebo
Poštová adresa

Q– v tejto časti zaškrtneš A, B alebo C

A – ak sa sťahuješ do Austrálie natrvalo
B – si návštevník alebo osoba s dočasným vstupom (pravdepodobne tvoj prípad)
– Plánovaná dĺžka tvojho pobytu (vyplníš počet rokov, mesiacov alebo dní)
– Krajina tvojho trvalého pobytu
– Hlavný dôvod návštevy Austrálie – vyberieš jeden
C – Občan vracajúci sa do Austrálie
R – Hlavný dôvod návštevy Austrálie – vyberieš jeden:

1=konvencia/konferancia, 2=obchodné stretnutie, 3=návšteva priateľov, rodiny, 4=zamestnanie, 5=vzdelanie, 6=výstava, 7=dovolenka, 8= iné

Aj s týmto návodom sa ti to zdá komplikované? Stiahni si vzor kartičky v českom jazyku vo formáte PDF tu.

Pozor! Všetky tieto obrázky vstupnej kartičky – Incoming passenger card do Austrálie, sú len VZORY. Žiadnu z nich ti neakceptujú pri vstupe do krajiny. Vyplnené môžu byť len originály v anglickom jazyku, ktoré dostaneš počas letu do Austrálie.

Odchádzaš z Austrálie?

Pri odchode z Austrálie bolo potrebné vypĺňať zelenú kartičku tzv. Outgoing passenger card. Od 1.7.2017 bolo vyplňovanie tejto kartičky zrušené. V budúcnosti by sa mala rovnako zrušiť aj Incoming passenger card.

Verím, že Ti tento článok dal informácie, ktoré si hľadal. Ak sa ti článok páčil, nezabudni ho zdielať s kamošmi na sociálnych sietiach.