K úspešnej žiadosti o študentské víza do Austrálie budeš potrebovať:

1. Cestovný pas – musíš ho mať platný minimálne o pol roka dlhšie, ako bude tvoje štúdium v Austrálii

2. Fotografia pasového formátu – 1x

3. Diplom, alebo iný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – musí to byť notárom overená kópia

4. Životopis

5. Motivačný list v angličtine – stým ti určite pomôže agentúra

6. Výpis z registra trestov – ak ideš na viac ako jeden rok

7. Formulár 157A – vyplnená a podpísaná žiadosť 157A

8. Platba za školu + CoE –po zaplatení tvojho štúdia a prijatí na štúdium, ti tvoje CoE vystaví a zašle škola

9. Zaplatený vízový poplatok – 400 eu

10. Finančné krytie – musí byť aktuálny výpis z bežného účtu z banky + výpisy za posledné 3 mesiace. Ak ti peniaze poskytuje nejaká iná osoba, musíš doložiť aj jej čestné vyhlásenie, že ti dáva financie k dispozícii.
Výška krytia závisí od dĺžky tvojich víz, vychádza to približne AUD 1500/mesiac.

11. Doklad o pôvode peňazí – výplatné pásky za posledné 3 mesiace a potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu

12. Zdravotná prehliadka – je potrebná len ak si bol za posledných 5 rokov v zahraničí dlhšie ako 3 celé mesiace

13. Zaplatené poistenie v Austrálii – musí byť zaplatené na celú dĺžku tvojich víz

14. Letenka

Verím, že Ti tento článok dal informácie, ktoré si hľadal. Ak sa ti článok páčil, nezabudni ho zdielať s kamošmi na sociálnych sietiach.